Sumbangan Bulanan

Sumbangan Bulanan merupakan satu kaedah terbaik masyarakat untuk menyumbang tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk menyumbang. Sumbangan Bulanan ini tidak lain adalah untuk mendidik jiwa masyarakat untuk terus istiqamah dalam bersedekah dalam masa yang sama menjadikan amalan sedekah ini amalan berpanjangan.

Dari Abi Huhairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia,maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak soleh yang mendoakan untuknya”.

Muslim, Sahih Muslim bi sharh al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, Kitab wasiyyah, jld. 11, hlm.87.

Sumbangan Bulanan

Bagi memudahkan para penderma, kami menyediakan fungsi automatic deduction terus daripada kad debit & kad kredit anda secara bulanan.