Dana Kebajikan & Kecemasan

Tahun 2021 dikejutkan dengan musibah besar yang melanda beberapa negeri di Negara Malaysia. Dengan semangat muhibbah yang ada pada setiap individu rakyat Malaysia, Aman Palestin berhasrat untuk menghulurkan Bantuan Kebajikan & Kecemasan yang merangkumi Kit Kebersihan dan Kotak Makanan, serta keperluan asasi buat mangsa yang terjejas dari segala sudut, harta, mata pencarian, dan ahli keluarga.

Sumbangan Sekali

Dengan menggunakan platform Billplz & FPX daripada PayNet (Bank Negara Malaysia), kami pastikan segala transaksi & maklumat penderma selamat.

Sumbangan Bulanan

Bagi memudahkan para penderma, kami menyediakan fungsi automatic deduction terus daripada kad debit & kad kredit anda secara bulanan.